Data

4.04.2017

Autor wpisu

Dawid Kroteniuk

Dawid Kroteniuk

Jednym z najważniejszych elementów projektowania stron WWW jest feedback, czyli tzw. informacja zwrotna. Jest to sposób przekazywania swoich uwag i spostrzeżeń drugiej osobie. W trakcie naszej wieloletniej współpracy z klientami, czasami spotykamy się z niechęcią do udzielenia feedbacku. Jej przyczyny są różne, ale najczęściej wynikają z braku świadomości, jak istotną pełni rolę w procesie projektowania.

Dlaczego więc, komunikacja na linii klient-agencja jest tak zasadnicza?

Projektowanie to proces. Właśnie słowo „proces” jest w tym przypadku najistotniejsze. Bowiem podczas budowy stron WWW nie chodzi wyłącznie o finalną ocenę produktu, ale głównie o taki feedback, który pojawia się po zakończeniu poszczególnych etapów prac, zmierzających do osiągnięcia zamierzonego celu. Naszą (czyli klienta oraz agencji) wspólną intencją jest osiągnięcie sukcesu! Dlatego należy się w tym wzajemnie wspierać, a nie sobie utrudniać. Efekty naszej pracy zawsze zależą od tego, w jaki sposób będziemy się komunikować, a także od tego, jak bardzo obie strony będą zaangażowane. Nie oszukujmy się – chodzi o zaangażowanie zarówno nas jako agencji, jak i klienta. Żeby stworzyć stronę WWW, która odpowiada oczekiwaniom, musimy najpierw poznać te oczekiwania, a potem na bieżąco korygować kierunek, w którym zmierzają prace.

Ile razy, podczas oddawania produktu finalnego, zdarzyło się słyszeć „Przecież nie o to mi chodziło”. Bardzo często na końcowym etapie pojawiają się nieporozumienia. Istotą feedbacku jest właśnie unikanie tego typu sytuacji, bieżące informowanie, udzielanie uwag, po to by w konsekwencji uzyskać satysfakcjonujący produkt. Produkt, który powstał dzięki współpracy obu stron, a nie w trakcie odgadywania oczekiwań jednej z nich. Wydaje się, że to sprawa prosta… Zwykła rozmowa. Otóż okazuje się, że niekoniecznie i nie zawsze…

Po co komu feedback?

Prawidłowy feedback charakteryzuje się głównie tym, że jest oparty na faktach i nie zawiera elementów oceny osoby, jedynie jej zachowania. System wysyłania informacji zwrotnej powinien być przemyślany i zaplanowany, gdyż celem feedbacku jest zmotywowanie do konkretnego rodzaju działania. Przede wszystkim udzielając go powinniśmy pamiętać o tym, by mówić bezpośrednio i konkretnie. Ważnym jest również, by jasno formułować swoje oczekiwania. Nie każ się domyślać! Oczywiście pomocnym okazuje się również stworzony brief, o którego istocie, już kiedyś pisaliśmy (tutaj>). Skuteczny feedback to także taki, w którym, jeśli mamy do przekazania informacje pozytywne i negatywne, to zaczynamy od tych, które mają największy priorytet.

Co nam, jako agencji, daje podczas procesu projektowania feedback klienta?

Przede wszystkim, dzięki niemu uzyskujemy świadomość popełnionych błędów. Zyskujemy bardziej szczegółową wiedzę na temat oczekiwań. Feedback często decyduje o kierunku, w jakim zmierza działanie. Jego nadrzędnym celem jest motywacja i rozwój. Regularnie udzielane informacje zwrotne zachęcają do pracy. Najgorszym błędem, jaki można by popełnić jest projektowanie na podstawie domysłów, a nie konkretnych informacji.

Udzielanie feedbacku nie jest trudną sprawą, jednak wymaga zaangażowania. Prawidłowe udzielenie informacji zwrotnej jest szalenie ważne dla osoby, z którą współpracujemy. Feedback pomaga rozwiązywać problemy, redukować niepewność, wpływa pozytywnie na budowę zaufania, a także poprawia jakość, sposób i efektywność realizacji zadania.