Data

24.10.2022

Autor wpisu

Aneta Laskowska-Pala

Aneta Laskowska-Pala

Konkursy w social mediach to temat rzeka – poruszany niejednokrotnie w wielu różnych publikacjach, a jednak, mam wrażenie, że wciąż nie wszyscy są świadomi, jak legalnie i dobrze je organizować.

Dzisiejszy wpis będzie więc o tym, jak w prawidłowy i ciekawy sposób przeprowadzić konkurs na Facebooku oraz Instagramie. To połączenie podstawowej, ale jednocześnie obligatoryjnej wiedzy, którą powinien posiadać każdy organizator oraz zbiór kilku przykładów, które – być może – będą stanowić źródło Waszych inspiracji. Nie zabraknie też ciekawostki. 😉

NA POCZĄTEK DEFINICJA

Według Słownika języka polskiego PWN: konkurs to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.

Natomiast, jeśli chodzi o polskie prawo, definicja konkursu nie pojawia się w ogóle. Znajdziemy tam jednak dwa inne pojęcia, które bezpośrednio odnoszą się do jego zasad.
Są to:
Przyrzeczenie publiczne – rodzaj gry, w której nagrodę otrzymuje się za wykonanie określonej czynności w określonym czasie, a zwycięzcę wyłania na podstawie konkretnych kryteriów organizator lub osoby przez niego wyznaczone (art. 919-921 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny).
Loteria – rodzaj gry, przeprowadzany przez Internet, z nagrodą pieniężną lub rzeczową, której wynik zależy od przypadku. (art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych)

Ten podział na przyrzeczenie publiczne oraz loterię wykorzystujemy także w charakterystyce konkursów przeprowadzanych w mediach społecznościowych.

Konkursy Social Media

ZASTANÓW SIĘ NAD CELEM

Konkurs w social mediach to świetne narzędzie do realizacji celów marketingowych. Doskonale sprawdzi się do:

 • zwiększenia zaangażowania,
 • zwielokrotnienia zasięgu profilu,
 • promocji konkretnego produktu,
 • wypromowania całej marki.

Niewykluczone, że organizowana przez nas zabawa spełni nie jeden, a kilka z nich. Jednak dobrze wiedzieć, który jest dla nas priorytetowy. Kiedy już na początku mamy jasno określony cel, możemy w prosty sposób zweryfikować, czy przeprowadzony przez nas konkurs faktycznie spełnił swoją rolę.

Co warto podkreślić, cel wcale nie musi być jednakowy dla wszystkich. To nie do końca tak, że każdemu będzie zależało na realizacji wszystkich tych działań w równym stopniu – dla jednych priorytetem będzie promocja nowego produktu, dla innych skorzystanie z oferty, dla jeszcze innej grupy – zwiększenie zaangażowania fanów.

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE – JAK ROBIĆ TO DOBRZE

Organizując konkurs na Facebooku warto wiedzieć jak robić to prawidłowo. Niestety, spora część konkursów, które pojawiają się w social mediach jest organizowana w niewłaściwy sposób. Z czego to wynika? Być może z niewiedzy, zapewne również z naśladownictwa – bo przecież inni też tak robią, więc dlaczego nie ja? Czy takie działanie ma sens? ZDECYDOWANIE NIE. Organizując konkurs, warto mieć na uwadze, że podlega on nie tylko pod regulamin Facebooka, ale również regulowany jest polskim prawem. Niedostosowanie się do wytyczonych zasad, może nieść za sobą niemiłe konsekwencje.

O CZYM PAMIĘTAĆ ORGANIZUJĄC KONKURS NA FACEBOOKU/INSTAGRAMIE?

O CZYM PAMIĘTAĆ ORGANIZUJĄC KONKURS NA FACEBOOKU/INSTAGRAMIE?

ZWRÓĆ UWAGĘ NA SPOSÓB PRZYZNAWANIA NAGRODY

Zastanów się nad formą konkursu. Możesz zdecydować się na tzw. „przyrzeczenie publiczne”, gdzie nagrodę przyznaje się na podstawie decyzji organizatora lub osób do tego wyznaczonych. Możesz również zorganizować loterię, gdzie wygrana zależna jest od przypadku – losowania (wiąże się ze skomplikowanymi procedurami organizacyjnymi – warto się zastanowić, czy faktycznie jesteś w stanie im podołać).

MOCNO ZASTANÓW SIĘ NAD PRZEPROWADZENIEM LOTERII / KONKURSU Z LOSOWANIEM NAGRODY

Choć sam Facebook nie podaje konkretnej informacji, jakoby loterie w serwisie były zakazane, to jednak warto pamiętać, że przeprowadzenie gier hazardowych w Polsce podlega szczegółowym regulacjom prawnym. Wynikają one wprost z Ustawy o grach hazardowych (Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych). Organizując loterię nie możesz zapomnieć o spełnieniu określonych w ustawie wymogów (konieczne jest m.in. uzyskanie niezbędnego zezwolenia, zatwierdzenie regulaminu, czy zagwarantowanie odpowiednio przeszkolonego personelu, który będzie czuwał nad właściwym przebiegiem losowania). Nie wywiązanie się z nałożonych obowiązków wiąże się z dotkliwymi sankcjami – karą grzywny skarbowej w wysokości 240 stawek dziennych oraz karą pieniężną w wysokości pięciokrotności opłat za wydanie zezwolenia na organizację gry (co więcej, ta ostatnia może być nałożona nie tylko na organizatora, ale i – w skrajnych przypadkach – również na uczestnika).

PAMIĘTAJ O SPOCZYWAJĄCEJ NA TOBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jako organizator musisz pamiętać, że to Ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z obowiązującym prawem, przeprowadzenie konkursu. W tym za: oficjalny regulamin (służy on nie tylko uczestnikom, ale przede wszystkim chroni prawa organizatora), warunki oferty i wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące wieku, miejsca zamieszkania, etc.) oraz zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi oferowanych nagród (np. zarejestrowanie konkursu).

Pamiętaj!
Przestrzeganie zasad regulaminu to nie tylko obowiązek uczestnika, ale również organizatora, np. jeśli w regulaminie termin nadsyłania zgłoszeń mija – dajmy na to – 20.10.2022 o godz. 23:59, to podczas wyboru laureatów, wszelkie zgłoszenia nadesłane już po tym terminie, nie powinny być brane pod uwagę!

ZAMIEŚĆ ODPOWIEDNIE ZAPISY

W treści dotyczącej konkursu pamiętaj, aby zamieścić informację o pełnym zwolnieniu serwisu (Facebook/Instagram) z odpowiedzialności przez każdego uczestnika oraz informację, że Twój konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani powiązany z serwisem.

ODPOWIEDNIO DOPASUJ ZADANIE KONKURSOWE

Dopasuj zadanie konkursowe do swojej marki, odbiorców, ale i wartości nagrody. Zadanie powinno być ciekawe, kreatywne, związane z tematyką prowadzonego profilu, dostosowane do użytkowników.

WYBIERZ MIEJSCE NA OPUBLIKOWANIE SWOJEGO KONKURSU (DOTYCZY: FACEBOOK)

Do wyboru masz kilka możliwości. Możesz to zrobić na stronie, w grupie, wydarzeniu lub w aplikacji na Facebooku.

PAMIĘTAJ O ODPROWADZENIU PODATKU OD WYGRANEJ

Jako organizator musisz pamiętać o obowiązku odprowadzenia podatku od wygranej (10% wartości nagrody).
Z opłaty zwolnione są:

 • W przypadku konkursu w postaci loterii promocyjnej – wygrane, których wartość nie przekracza 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • W przypadku konkursu w formie przyrzeczenia publicznego – wygrane w konkursach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu, konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu oraz nagrody, które związane są ze sprzedażą premiową towarów lub usług – o ile wartość wygranych nie przekracza tutaj kwoty 2000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeśli mimo wszystko masz wątpliwości, czy od Twojej wygranej powinien zostać odprowadzony podatek, warto skonsultować tę kwestię z prawnikiem.

Social Media: konkursy

TEGO NIE RÓB!

 • Zgodnie z Regulaminem Facebooka nie można od uczestników konkursu wymagać oznaczania znajomych oraz udostępniania postów na prywatnej osi czasu. Zatem zwroty typu:„udostępnij na swojej osi czasu” lub „udostępnij na osi czasu znajomego” oraz „oznacz znajomych w tym poście”, jako warunek uczestnictwa w konkursie SĄ NIEDOZWOLONE.
 • Zgodnie z Regulaminem Instagrama nie można błędnie oznaczać treści, ani zachęcać do tego innych. Dlatego wszelkie zwroty typu: “aby wziąć udział w konkursie oznacz siebie/znajomych na zdjęciu” SĄ NIEDOZWOLONE.

Łamiąc te zasady nie tylko postępujesz niewłaściwie, ale również możesz zaszkodzić swojej marce. Konkursy, które bazują na hasłach: „oznacz znajomych”, „udostępnij na swojej osi czasu lub osi czasu znajomego” zamiast zaangażowanych, zainteresowanych ofertą firmy fanów, mogą przyciągnąć rzesze „zawodowych” konkursowiczów, których jedynym celem jest udział w konkursie i chęć wygranej, a po wszystkim opuszczenie profilu w poszukiwaniu kolejnych okazji.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ REGULAMIN KONKURSU?

Niezależnie od tego w jakiej formie zorganizujemy konkurs (loterii, czy przyrzeczenia publicznego), zawsze (zgodnie z regulaminem Facebooka lub Instagrama) powinien on mieć regulamin. Ważne, by w jego treści została zawarta informacja o pełnym zwolnieniu serwisu (Facebook, Instagram) z odpowiedzialności przez każdego uczestnika oraz informacja, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani powiązany z serwisem.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o grach hazardowych, w przypadku loterii promocyjnej, w regulaminie powinny zostać zamieszczone takie informacje, jak:

 • nazwa loterii,
 • nazwa podmiotu urządzającego loterię,
 • wskazanie organu, który wydał na nią zezwolenie,
 • zasady prowadzenia loterii,
 • obszar, na którym będzie urządzana loteria,
 • czas trwania loterii,
 • sposób urządzania loterii (m.in. miejsce i termin losowania nagród),
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii,
 • sposób i termin ogłaszania wyników,
 • miejsce i termin wydawania wygranych,
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń wartość puli nagród,
 • w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Natomiast, w przypadku konkursu zorganizowanego w formie przyrzeczenia publicznego, regulamin powinien zawierać jak najwięcej szczegółów, które pozwolą uniknąć późniejszym niedomówieniom, w tym m.in.:

 • informację na temat tego, kto jest organizatorem konkursu,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia konkursu,
 • warunki uczestnictwa w konkursie,
 • opis zadania konkursowego,
 • kryteria wyłonienia laureata,
 • nagrody,
 • sposób ogłoszenia laureatów,
 • zasady reklamacji i zgłaszania roszczeń,
 • informację, kto jest administratorem danych osobowych oraz podstawa prawna do ich przetwarzania,
 • zapis umożliwiający wprowadzenie zmian w zapisach regulaminowych,
 • klauzulę dotyczącą prawa autorskiego (zobowiązanie, że uczestnicy konkursu dysponują prawami autorskimi do swoich zgłoszeń i (ewentualnie) przekazanie praw autorskich na rzecz organizatora),
 • informację o możliwości odwołania konkursu.

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój regulamin zawiera wszystkie niezbędne zapisy, skonsultuj jego treść z kancelarią prawną.

Konkursy: media społecznościowe

CIEKAWOSTKA:

Na fanpage’u lokalnego klubu piłkarskiego zawrzało.

Z okazji zbliżającego się meczu zorganizowano konkurs. Zadaniem uczestników było zaproponowanie hasła zapraszającego na mecz. Wygrać miał komentarz z największą liczbą polubień. Nagrodą był klubowy szalik.

Sytuacja nieco wymknęła się spod kontroli… Krążą pogłoski, że wśród propozycji pojawiały się również te niecenzuralne. Ostatecznie wygrało hasło pana X: „ZAPRASZAM WSZYSTKICH NA MECZ”.

Skąd tak absurdalna sytuacja? Z braku regulaminu. Zabrakło informacji, że liczy się kreatywność, kto będzie je oceniał, kto wejdzie w skład jury, zastrzeżenia, że hasła nie mogą być obraźliwe.

Z pewnością czytanie kolejnych, pojawiających się pod postem komentarzy i liczenie zebranych przez nie polubień, przysporzyło organizatorom sporo emocji. Ostatecznie nie skończyło się tak źle, a Pan X z pewnością musiał być swoim zwycięstwem miło zaskoczony.
Źródło: Internet a prawo – jak się nie potknąć? Poradnik dla twórców. Tomasz Palak 1

Wytyczne dotyczące organizacji konkursów w poszczególnych social mediach, znajdziesz pod linkiem:
Facebook: https://www.facebook.com/policies_center/pages_groups_events
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/179379842258600

CZAS NA PRZYKŁADY! [Facebook]

ŻUBR

URL: https://www.facebook.com/zubr/posts/pfbid033rUiYNJDgGwZaSJvMnCqN9wTM4MypwQNTQ5biaHXEiAJJgxezVRjkm9D57xE2Zhvl

Konkurs: „WIECZOREM WSZYSCY ZBIERAJĄ SIĘ WOKÓŁ ŻUBRA”

Czas trwania konkursu: 7 dni

Regulamin: https://www.facebook.com/notes/653894055322597/

Zadanie konkursowe: Odpowiedź na pytanie pod postem konkursowym “Z kim najchętniej zbierasz się wokół Żubra i dlaczego?

Nagroda: T-shirt z limitowanej edycji #ŻubrRatujezWWF

Warte uznania:
– Świetnie przygotowane zadanie konkursowe, które bezpośrednio nawiązuje do produktu marki i jednocześnie buduje z nią pozytywne skojarzenia.
– Grafika konkursowa spójna z charakterem profilu.
– Oznaczenie przyjaciela, jako nie warunek, ale możliwość, dzięki której bliska osoba również może otrzymać upominek.

Konkurs FB: ŻUBR

ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA

URL: https://www.facebook.com/sliwka.naleczowska/posts/pfbid02dZfjoBrdYmfv4FXt43u6AtqTFfktvc7HtATSEoKpGHX3YKYdvGyN7keKSiW6DV4El

Konkurs: „DESIGN BY ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA”

Czas trwania konkursu: 40 dni

Regulamin: https://www.designbysliwkanaleczowska.pl/media/Regulamin_konkursu_DESIGN_BY_SLIWKA_NALECZOWSKA2021_15.03.2021.pdf

Zadanie konkursowe: Zaprojektowanie nadruku (grafiki) na koszulkę, będącego kreatywną interpretacją hasła: „Śliwka Nałęczowska – sztuka łączenia”.

Warte uznania:
– Formuła konkursu, która ma za sobą już 4 edycje!
– Konkurs ukierunkowany na wsparcie młodych artystów.
– Konkurs stawiający na maksymalną kreatywność, bazujących na realnych umiejętnościach jego uczestników.
– Niektóre z prac faktycznie zostały zrealizowane i można je kupić.

Konkurs FB: Śliwka Nałęczowska

NOSKI NOSKI

URL: https://www.facebook.com/noskinoskisklep/videos/2826437784253643/

Konkurs: Konkurs Cosatto & Noski Noski

Czas trwania konkursu: 10 dni

Regulamin: https://noskinoski.pl/pages/bananowe-rozdanie-regulamin

Zadanie konkursowe: Zamieszczenie komentarza pod filmem konkursowym z odpowiedzią na pytania: dla kogo chcesz wygrać wózek? Wraz z uzasadnieniem.

Nagroda: 3x wózek Cosatto Woosh 2 Go Bananas

Warte uznania:
– Format wideo, który zdecydowanie zwraca uwagę na post konkursowy.
– Prezentacja nagrody – potencjalny uczestnik konkursu dokładnie widzi, o co może “zawalczyć”, jego chęć wygranej wzrasta.
– Spójność przekazu – kryterium przyznawania nagród, które bezpośrednio nawiązuje do charakteru marki i jej stylu komunikacji z klientem. Nagrody były przyznawane dla trzech najbardziej pomysłowych, ciekawych i łapiących za serce komentarzy.

Konkurs FB: Nioski Nioski

CZAS NA PRZYKŁADY! [Instagram]

EPSON POLSKA

URL: https://www.instagram.com/p/Chuoks-NdIw/

Konkurs: Konkurs Epson

Czas trwania konkursu: 7 dni

Regulamin konkursu: https://tr.ee/bz8gh7Bmiv

Zadanie konkursowe: Bycie aktywnym na profilu marki. Odpowiedź na pytanie: Jaki jest Twój ulubiony film i dlaczego?

Nagroda: Projektor laserowy Epson EF-12

Warte uznania:
– Zaangażowanie Influencera w przekazanie informacji o konkursie.
– Nawiązanie tematyką do produktu będącego nagrodą w konkursie.

Do przemyślenia:
Regulamin – stworzony jeden dla wszystkich działań w social mediach, przez co brakuje w nim pewnych zapisów (m.in. informacji o zadaniu konkursowym, jakie powinien wykonać uczestnik konkursu, czasu trwania konkursu, etc. ).

Konkurs Instagram: EPSON

CRISPY NATURAL

URL: https://www.instagram.com/p/CjCxl39oGyN/

Konkurs: „Pomóż nam 'zaowocować’ świat”

Czas trwania konkursu: 4 dni

Regulamin konkursu: https://www.crispynatural.pl/download/Regulamin_konkursu_pomoz_nam_zaowocowac_swiat.pdf

Zadanie konkursowe: Odpowiedź pod postem konkursowym na pytanie: „Gdzie Twoim zdaniem powinny być zasadzone jabłonki, żeby służyły większej społeczności?”.

Nagroda:
1 miejsce: Piniata w kształcie jabłka wypełniona paczkami chipsów jabłkowych
2 miejsce: Zestaw chipsów jabłkowych Crispy Natural (14 szt. op. chipsów), mała torba materiałowa Crispy Natural (1 szt).

Warte uznania:
– Post konkursowy w formie rolki.
– W zadaniu konkursowym ciekawy sposób do nawiązania do produktów marki.
– Post zgodny z regulaminem (!)

Konkurs Instagram: CRISPY NATURAL

ORIFLAME

URL: https://www.instagram.com/p/CZTuJiQo0Pv/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Konkurs: „Idealny zapach”

Czas trwania konkursu: 8 dni

Regulamin konkursu: https://bit.ly/3KSrUK2

Zadanie konkursowe: Napisanie w komentarzu trzech najważniejszych rzeczy, które uczestnik zapamiętał z przeprowadzonego na profilu marki webinaru „Stylizacje zapachowe”.

Nagroda: Perfumy Eclat Nuit dla Niej i dla Niego

Warte uznania:
– Ciekawy pomysł na promocję webinaru za pośrednictwem organizowanego konkursu.
– Naturalne nawiązanie do oferowanych przez markę produktów.

Konkurs Instagram: ORIFLAME

W przedstawionych powyżej przykładach skupiłam się na konkursach w formie przyrzeczenia publicznego, gdzie kryterium przyznania nagrody opiera się na zadaniu kreatywnym.

PODSUMOWUJĄC

Niestety, nieprawidłowo przeprowadzanych konkursów w mediach społecznościowych nie brakuje. Jeszcze bardziej przygnębia fakt, że błędy te popełniają nie tylko małe, ale również duże i popularne marki. Mam jednak nadzieję, że na bazie przytoczonych przykładów zobaczysz, że organizacja legalnego i jednocześnie ciekawego konkursu w social mediach jest możliwa i – co więcej – naprawdę się opłaca. Mocno wierzę, że zebrany wyżej zbiór wytycznych, pomoże Ci taki konkurs zorganizować.

 


Bibliografia


 

Chcesz przeprowadzić konkurs w Social Mediach? A może potrzebujesz pomocy w całościowym prowadzeniu profilu na Facebooku lub Instagramie? Skontaktuj się z nami! Rozwiniemy profile społecznościowe Twojego biznesu!
Wypełnij nasz formularz, a skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24h i porozmawiamy o potrzebach Twojego biznesu w zakresie mediów społeczniściowych.

A jeśli wolisz porozmawiać, to wystarczy, że napiszesz nam maila ze swoimi danymi na adres biuro@adencja.pl lub po prostu zadzwonisz: +48 660 685 064.